ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Alapvető rendelkezések:

 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Szerződés létrejön: 

A Megrendelő és Molnár Viktória egyéni vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) székhely: 9011 Győr, Jogar u 1/b, nyilvántartási szám: 52544587, telefonszám: +36304264670, e-mail cím: hello@coccinellaviragdoboz.hu közt az alábbi feltételek szerint:

A Vállalkozó vállalja, hogy a megrendelt terméket a tudásának megfelelően legjobb minőségben elkészíti. 

A Megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételeket és tudnivalókat megismerte, azokat elfogadja és kötelezettséget vállal ezen feltételek betartására.

A Vállalkozó jelen rendelkezéseket honlapján (www.coccinellaviragdoboz.hu) a Megrendelők számára közzéteszi.

Az oldal szolgáltatásait cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek nevében eljárni jogosult személy jogosultak igénybe venni, amennyiben a rendeléskor megadják valós és ellenőrizhető adataikat, továbbá magukra nézve kötelezőnek ismerik el az ÁSZF-ben foglaltakat, és hozzájárulnak személyes adataik Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. Amennyiben a megrendelés során a Megrendelő, vagy a képviseletében eljáró személy a Vállalkozót megtéveszti, és valótlan adatokat ad meg, az ebből eredő károkért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.


Adatkezelési szabályok:

Erre külön tájékoztató íródott, Adatvédelmi tájékoztató

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Az oldalon selyemvirágból illetve habrózsából (tehát művirágból) készült virágdobozok kaphatók. Nem élővirág! 

A rendeléseket emailben vagy a rendelés fül alatti űrlapon lehet elküldeni.

 A honlapon feltüntetett ár nem tartalmazza a csomagolás és házhozszállítás díját.

A termékek adatlapján megjelenített képek némiképp eltérhetnek a valóságtól, de igyekszünk a lehető legélethűbben fotózni a virágdobozokat, az esetleges árnyalatbéli különbségekért felelősséget nem vállalunk. A termék kifizetése előtt a megrendelőnek lehetősége van plusz fotók kérésére és megtekintésére az ügyfélelégedettség érdekében. Két teljesen ugyanolyan doboz elkészítése lehetetlen, mert ugyanolyan típusú virágok és dobozoknál is előfordulhat árnyalatnyi különbség. Ezt kiküszöbölvén a Vállalkozó mindig küld fotót a virágdoboz elküldése előtt a Megrendelőnek, hogy megbizonyosodhasson róla, hogy a kívánt termék kerül becsomagolásra.

Rendelés menete

Rendelést a Rendelés menüpont alatt lehet elküldeni a kapcsolatfelvételi űrlapon. A megrendelés, vagy információ szolgáltatás elküldésének feltétele az ÁSZF és adatvédelmi tájékoztató elfogadása. (Ki kell pipálni a négyzetet) Az űrlapon fel kell tüntetni a vásárló/érdeklődő nevét és email címét, valamint a megrendelni kívánt termék nevét, darabszámát illetve az egyedi igényeket.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelés beérkezését követően a Vállalkozó 24 órán belül visszaigazolást küld. Amennyiben ez nem érkezik meg, a vásárlónak joga van elállni a rendelési szándéktól. Ha bármi ok miatt nem tud a Vállalkozó  24 órán belül válaszolni, az a honlapon jól látható módon fel lesz tüntetve.

A vállalási határidő -  A visszaigazolástól számított 2-3 munkanap + szállítás

Ha a Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Vállalkozót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Van lehetőség egyedi megrendelés leadására is. Ez esetben üzenetben a felek megbeszélik a részleteket. 


Fizetés

  • készpénzben személyes átvétel esetén
  • banki átutalás 


Szállítás


Személyes átvétel esetén: 0 Ft  

Futárszolgálat:

  • DPD házhozszállítás: 1850 Ft

Postai ajánlott levélként: 890 Ft

Foxpost automata: 990 Ft

Más szolgálatóval való szállítási kérelmet írásban kell jelezni a Vállalkozónak, hogy megbeszéljék, lehetséges-e .

Győrben a szállítás ingyenes!

Elállás joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.  Kivéve ha egyedi, a megrendelő saját kérése alapján készült dobozt vásárol. Ez esetben nem élhet ezzel a joggal. 

Panaszkezelés

Panasz esetén kérjük írjon a hello@coccinellaviragdoboz.hu emailcímre.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Győri Bíróság/Törvényszék illetékességét. Győr, 2019.04.01.